Voorwaarden

  • De kosten dienen na elke behandeling contant te worden betaald. Er is  geen mogelijkheid om te pinnen in de praktijk.
  • Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is vaak mogelijk.
  • Bij verhindering gelieve dit 24 uur van te voren telefonisch te melden, daarna ben ik genoodzaakt 1 sessie in rekening te brengen.
  • Sensi-therapie en Guasha zijn geen vervanging voor de reguliere westerse geneeskunde. Schakel bij klachten dus altijd de huisarts in!
  • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Praktijk Make Sense.
  • Praktijk Make Sense kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, als gevolg van de behandelingen, oefeningen of adviezen.